หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.โรงช้าง แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์   8 0 13 ก.ค. 2562
อบต.โรงช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    7 0 13 ก.ค. 2562
อบต.ท่างาม เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม   35 1 2 ก.ค. 2562
อบต.โพกรวม ที่ กค (กวจ) 0405.2/9619 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง   27 0 28 มิ.ย. 2562
อบต.คอทราย รับทำโมเดล    301 1 25 มิ.ย. 2562
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอให้ช่วยลงแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการให้บ้างค่ะ   50 0 17 มิ.ย. 2562
อบต.โรงช้าง ขอถามเรื่องการตัดกิ่งต้นไม้ที่ได้ทำเรื่องขอไว้เมื่อเดือนมีนาคม2562   45 0 5 มิ.ย. 2562
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน   362 13 31 พ.ค. 2562
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ    75 0 14 พ.ค. 2562
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่   85 0 13 พ.ค. 2562
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 112