หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
" เมืองอินทร์บุรีน่าอยู่ แหล่งอาหารขึ้นชื่อ
เลื่องลือประเพณี นำการศึกษาแบบยั่งยืน "
นายพชร จันทรเศธร
นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลอินทร์บุรี
นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลอินทร์บุรี
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
www.inburi.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี มีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 1,500 จุด ครอบคลุมถนน 40 สาย
 
 
 
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี มีกิจการประปาจำนวน 10 แห่งมีครัวเรือน ใช้ในการประปา ประมาณ 449 ครัวเรือน และการประปาพระราช ทานวัดโบสถ์ จำนวน 1 แห่ง มีปริมาณการใช้น้ำครบทุกหมู่บ้าน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
การไปรษณีย์
มีหน่วยงานชุมสายโทรศัพท์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สามารถใช้บริการหมายเลขในเขตอำเภออินทร์บุรี ครบทุกหมู่บ้าน
ระบบเสียงตามสาย ให้บริการได้ครอบคลุม ร้อยละ 80 ของพื้นที่