หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
" เมืองอินทร์บุรีน่าอยู่ แหล่งอาหารขึ้นชื่อ
เลื่องลือประเพณี นำการศึกษาแบบยั่งยืน "
นายพชร จันทรเศธร
นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลอินทร์บุรี
นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลอินทร์บุรี
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
www.inburi.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
โทร : 0891363972


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
 
สำนักปลัด
 


นางจารุวรรณ สโมสรสุข
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.หน.สำนักปลัด
โทร : 0830084624


นางนิธิวรรณ ฟองการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางอรุณี คำบริสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายทรงวุฒ เปลี่ยนทองคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวสาวินี สุระขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร : -


นางสาวสุพัตรา โพธิ์นิ่ม
นักทรัพยากรบุคคล