หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 089-1363972
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจารุวรรณ สโมสรสุข
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0830084624


นางสาวพิสมัย พานนา
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 036581989


นายสถิตย์ ศรีภุชงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โทร : 036 - 582317


นางนพรัตน์ กลายเพท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
โทร : 0996979067


นายกิติพศ ผิตพงศ์
หน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0866092364


นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0840831069