หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ กองช่าง เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
    หมู่ 3 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
    โทรศัพท์ :: 036-581989 ,036-581990
    โทรสาร :: 036-581990
 

การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
คำขอโอนอนุญาตฯ ตามแบบ ข.8