หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
" เมืองอินทร์บุรีน่าอยู่ แหล่งอาหารขึ้นชื่อ
เลื่องลือประเพณี นำการศึกษาแบบยั่งยืน "
นายพชร จันทรเศธร
นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลอินทร์บุรี
นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลอินทร์บุรี
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
www.inburi.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ทางบก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 สายสิงห์บุรี-ชัยนาท และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย)
ทางน้ำ ใช้ลำน้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางเดินเรือได้ตลอดปี
 
ลักษณะการประกอบปศุสัตว์ในท้องถิ่นเป็นแบบ รายย่อย พื้นที่การปศุสัตว์ทั้งหมดประมาณ 180 ไร่ ผลผลิตทางการปศุสัตว์ คือ สุกร ไก่ วัว ปลา ควาย แพะ เป็นต้น
 
 
 
ปริมาณ 5ตัน/ วัน
รถยนต์ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะ จำนวน 3 คัน
กำจัดขยะโดยนำไปกำจัดในที่ที่เทศบาลได้จัดไว้ อย่างถูกสุขลักษณะ
 
สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 5 แห่ง
สนามฟุตบอล จำนวน 3 แห่ง
สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 แห่ง
สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง
สนามเด็กเล่น จำนวน 2 แห่ง
สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง