หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล อินทร์บุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
" เมืองอินทร์บุรีน่าอยู่ แหล่งอาหารขึ้นชื่อ
เลื่องลือประเพณี นำการศึกษาแบบยั่งยืน "
นายพชร จันทรเศธร
นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลอินทร์บุรี
นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลอินทร์บุรี
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
www.inburi.go.th
1
2
3
4
5
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 5.5 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาและการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 5.4 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 5.3 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 5.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 5.1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4.9 ประกาศเทศบาลตำบลอินทร์บุรี เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลา วันมาสาย และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4.8 ประกาศเทศบาลตำบลอินทร์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4.7 ประกาศเทศบาลตำบลอินทร์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
(1)    2    3