หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
" เมืองอินทร์บุรีน่าอยู่ แหล่งอาหารขึ้นชื่อ
เลื่องลือประเพณี นำการศึกษาแบบยั่งยืน "
นายพชร จันทรเศธร
นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลอินทร์บุรี
นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลอินทร์บุรี
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
www.inburi.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอินทร์บุรี  
 

เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลอินทร์บุรี ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายพชร  จันทรเศธร นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้แทนส่วนราชการ  บุคคลภายนอก เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณาโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการเผยแพร่ไวรัสโควิด 19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 15.52 น. โดย คุณ อรุณี คำบริสุทธิ์

ผู้เข้าชม 25 ท่าน