หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
" เมืองอินทร์บุรีน่าอยู่ แหล่งอาหารขึ้นชื่อ
เลื่องลือประเพณี นำการศึกษาแบบยั่งยืน "
นายพชร จันทรเศธร
นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลอินทร์บุรี
นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลอินทร์บุรี
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
www.inburi.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
การสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย  
 

จากการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลอินทร์บุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบลอินทร์บุรีได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและรับแจ้งความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2564  โดยให้ผู้ประสบอุทกภัย จึงขอให้ประชาชนเตรียมหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าบ้านหรือหัวหน้าครอบครัว
2.ทะเบียนบ้านที่ประสบภัย กรณีบ้านเช่าให้มีสัญญาเช่าหรือใบรับอรงจากเจ้าของบ้าน
3.ภาพถ่ายความเสียหายที่ได้รับหรือหลักฐานอื่นๆ
  ในกรณีผู้ประสบภัยไม่อยู่พื้นที่ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ลงสำรวจ สามารถยื่นเอกสารแจ้งความเสียหายได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ในเวลาราชการ โทร 036-581989 ตั้งแต่วันที่ 4 - 16 พฤศจิกายน 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ย. 2564 เวลา 09.13 น. โดย คุณ อรุณี คำบริสุทธิ์

ผู้เข้าชม 68 ท่าน