หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ \"12 สิงหามหาราชินี\" ประจำปี 25
 
โครงการ \"12 สิงหามหาราชินี\" ประจำปี 2561  
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

ภาคเช้า  ณ ศูนย์บริการประชาชน ถนนร่วมใจนฤมิตร
เวลา  ๐๖.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น.    - กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน
                                             ๘๗ รูป   ณ ศูนย์บริการประชาชน  ถนนร่วมใจนฤมิตร  
                                              หมู่ที่ ๖  ตำบลอินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.   - กิจกรรม Big  Cleaning โดยพนักงานและประชาชน
                                             จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด กวาด ล้าง ปรับปรุง
                                             ภูมิทัศน์ ตามที่สาธารณะ ศูนย์บริการประชาชน อาคาร
                                             ของหน่วยงาน ถนนในเขตเทศบาล  
                                              เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาคค่ำ  ณ  บริเวณโรงเรียนเทศบาล๑ (สหราษฎร์วิทยา)
เวลา  ๑๖.๐๐ น. -  ข้าราชการ  ชุมชน  ชมรม  นักเรียน  นักศึกษา  พ่อค้าและ
                                   ประชาชน  พร้อมกัน ณ โรงเรียนเทศบาล๑(สหราษฎร์วิทยา)
                                   และลงทะเบียนร่วมงานและวางพุ่มเงินพุ่มทอง
เวลา  ๑๗.๐๐ น. - เชิญร่วมรับประทานอาหารอาหารว่างและชมการแสดงดนตรี
                                   ลูกทุ่งเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ และการแสดงรำ
                                   อวยพรเฉลิมพระเกียรติ
เวลา  ๑๘.๓๐ น. - ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)  ตามลำดับ
เวลา  ๑๙.๐๐ น. - นายอำเภออินทร์บุรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
         - ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)   จุดเทียน
                                   ถวายพระพรชัยมงคล แล้วกลับสู่แท่นพิธี
เวลา  ๒๐.๐๐ น.เป็นต้นไป - ชมการแสดงดนตรีลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติเพลงพระราชนิพนธ์
                                  เฉลิมพระเกียรติ และการแสดงของนักเรียน เพื่อเป็นการเฉลิม
                                   ฉลองและเฉลิมพระเกียรติ  แสดงความจงรักภักดีและความ
                                   สามัคคี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระวิริยอุตสาหะ
                                   บำเพ็ญพระราชกรณียกิจขจัดทุกข์ผดุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2561 เวลา 10.43 น. โดย คุณ สุพัตรา โพธิ์นิ่ม

ผู้เข้าชม 125 ท่าน