หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
https://itas.nacc.go.th/
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) หน่วยงาน : เทศบาลตำบลอินทร์บุรี ปีงบประมาณ 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอประชาสัมพันธ์
1 บุคลากรในสังกัด เทศบาลตำบลอินทร์บุรี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

2 ประชาชนทั่วไป ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 12.25 น. โดย คุณ สุพัตรา โพธิ์นิ่ม

ผู้เข้าชม 148 ท่าน