หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
" เมืองอินทร์บุรีน่าอยู่ แหล่งอาหารขึ้นชื่อ
เลื่องลือประเพณี นำการศึกษาแบบยั่งยืน "
นายพชร จันทรเศธร
นายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในตำบลอินทร์บุรี
นายธวัชชัย รักษ์ศรีทอง
ปลัดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลอินทร์บุรี
เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
www.inburi.go.th
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
นายกิติศักดิ์ เข็มเพ็ชร์
ประธานสภา
 


 
นายสมชาย ดำรงสิน
รองประธานสภา


 
นายเจตนา เสือสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 


นายภาษิต กลับดี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายทรงเกียรติ ทองเมืองหลวง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพีระพล เจริญวานิช
สมาชิกสภาเทศบาล


นายบุญรอด กาญจนวณิชย์กุล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสมศักดิ์ แซ่ฉั่ว
สมาชิกสภาเทศบาล


นางสาววันเพ็ญ แซ่ตัน
สมาชิกสภาเทศบาล


นางรัชนี โพธิ์นิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นางจรินทร์ แก้วเข้ม
สมาชิกสภาเทศบาล


นายไพรัช พ่อค้าทอง
สมาชิกสภาเทศบาล