งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน  
 

วันนี้ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นาย ณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พลตำรวจตรีโกศล บัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี สรกฤช เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายประเสริฐ ธรรมศิริกาชัย นายกเทศบาลตำบลโพสังโฆ นายพชร จันทรเศธร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอินทร์บุรี นาย อนันตโชค รัตนการุณย์พงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอินทร์บุรี กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน บริษัท broadcast thai television สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ ทีมผู้จัดละครเรื่องบางระจันนำโดย นายสมชาย เข็มกลัด (เต๋า) ร่วมงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจันและบรวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนชาวบ้านบางระจัน และพิธีสวนสนามของเหล่าทหารหาร ณ อนุสรณ์สถาน วีรชน ชาวบ้านบางระจัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2557 เวลา 14.18 น. โดย คุณ วรัญญู ปานรัตน์

ผู้เข้าชม 554 ท่าน