โครงการ 12 สิงหามหาราชินี [ 21 ส.ค. 2556 ]   อ่าน 1271 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิ [ 19 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1227 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอินทร์บุรีตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ยินดีต้อนร [ 6 มี.ค. 2556 ]   อ่าน 3162 
อบต.น้ำตาล กิจกรรมวันเข้าพรรษา [ 4 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.โพทะเล โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ถวายเทียนพรรษา วัดในเขตพื้นที่ตำบลโพทะเล [ 2 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.บางน้ำเชี่ยว กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 25 
ทต.บางน้ำเชี่ยว โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในเขตเ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้จัดทำโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประชาร่วมใจ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 23 
อบต.สระแจง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.สระแจง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดกันขโมยภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.โพกรวม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษ [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 66 
อบต.โพกรวม โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด พ.ศ. 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 31 
อบต.โพกรวม โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 28 
อบต.โพกรวม โครงการถนนธรรมะ ร่วมใจท้องถิ่น ท้องที่ตำบลโพกรวม ประจำปี 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 23 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้ดำเนินการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ [ 24 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 34 
อบต.สระแจง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู [ 23 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 30 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 30 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1555  [ 3 ส.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระดับประเทศ) สน.กศ. มท 0893.3/1605  [ 3 ส.ค. 2558 ]
         
 
 


๒๘ เมษายน วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ครบ 64 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส [ 28 เม.ย. 2557 ] อ่าน 245 


๒๕ เมษา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [ 25 เม.ย. 2557 ] อ่าน 225 
 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 ก.ค. 2558 ]   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง [ 27 มิ.ย. 2558 ]   
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ 3 (เอกสารโครงการ,แบบต [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
จ.สิงห์บุรี จัดชี้แจงสื่อสารมวลชน ระมัดระวังในการนำเสนอข่าว ตามนโยบาย คสช. อย่างเคร่งครัด [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
ใบสมัครรับคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 23 มิ.ย. 2558 ]   
ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาค [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
รูปเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน และ รูปเสื้อจักรยานพระราชทาน [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
เอกสารโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน "สิงห์บุรีจะก้าวไปทางไหน ถ้าประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน" [ 11 มิ.ย. 2558 ]   
รายละเอียดการจัดงาน "มหกรรม เจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015" ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]   
กำหนดเปิดงาน "มหกรรม เจ้าพระยา ป่าสัก EXPO 2015" [ 27 พ.ค. 2558 ]   
เชิญซื้อกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงาน “เจ้าพระยา-ปาสัก 2015 Expo” ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 58 ณ สวนอุตสาหกรรม เห [ 26 พ.ค. 2558 ]   
รายละเอียดโครงการค่ายข้าวปี 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   
ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
ผลสำรวจพบ "สิงห์บุรี" สุขที่สุดในไทย [ 19 มี.ค. 2558 ]   
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 [ 20 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด1/2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 [ 6 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก [ 4 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 [ 4 ก.พ. 2558 ]   
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และการรับเงินคืนและการจ่ [ 6 ม.ค. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57 [ 6 ม.ค. 2558 ]   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 ธ.ค. 2557 ]   
การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 23 ธ.ค. 2557 ]   
 
 
 
อบต.ประศุก สมัครสมาชิก 1,000 บาท รับโบนัสทันที 300 บาท (13 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประศุก สมัคร 1000 บาท รับโบนัส 500 บาท ทันที (12 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ประศุก gclubmax99 Promotion สมาชิกใหม่ (10 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.บางน้ำเชี่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.น้ำตาล ประวัติ หลวงพ่อแป้น วัดโฆสิทธาราม(วัดบ้านไร่) (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 70  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน กฎหมายหมายท้องถิ่นเฉพาะ หรือเทศบัญญัติเฉพาะท้องถิ่น (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (11 มิ.ย. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เว็บไซต์ "อบต.ท่างาม" อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มิ.ย. 2558)    อ่าน 18087  ตอบ 85
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (5 มิ.ย. 2558)    อ่าน 9956  ตอบ 25
อบต.โพธิ์ชัย แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 28 มี.ค. 2556 
 
 
ขนมเปี๊ยะเล่ากิ้มกี่
 
 
   วัดโพธิลังการ์
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อินทร์บุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล